The rain came back...

Sunday, June 20, 2010

...and it wasn't pretty.


When Steffi was here last weekend,
the weather was so HOT.
We were going out on Saturday night
to watch the USA-England game
at a pub with a big screen and outdoor tables.
When we were waiting for the bus,
we looked like drowned rats,
soaked in sweat.

Then a storm hit,
trees fell down,
and we felt like we were in a tornado,
so we stayed in the U-Bahn station for a few minutes,
hoping it would pass.
Well, it didn't pass,
so we ran through the rain
and arrived at our destination looking like drowned rats
soaked with sweat and rain.It has rained every day since.
No more sunshine.
Oh well.
I'm really putting that new raincoat to use.
Maybe I should buy an umbrella?
That seems like a good idea....
Jan said...

Rain, rain go away, come again another day - Jennifer wants to go places without getting wet!!!

VTazdecor said...

Để gia tăng vận may trong công việc, cách tốt nhất là chọn phong thủy bàn làm việc theo tuổi tốt và vị trí tốt để kê bàn làm việc, kê giường ngủ, chọn hướng ngồi khi làm những việc quan trọng… Vì nếu ngồi ở những vị trí và hướng tốt sẽ giúp gia tăng thời lượng đón nhận khí tốt từ vũ trụ và môi trường xung quanh. Nên chọn hướng bàn làm việc quan trọng. Theo phong thủy, mỗi người sẽ có một quái số riêng dựa vào năm sinh m lịch và giới tính, có thể tính được quái số của mỗi người. Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như chậu cây để bàn làm việc nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về hướng bàn làm việc để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!

Latest Instagrams

© JENNI OKC. Design by FCD.